Číslo preukazu totožnosti pasu

779

8. apr. 2013 Ak je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný b) doklad totožnosti, z ktorého sú zrejmé údaje o štátnom občianstve o zavedení cestovného preukazu (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap.

U P O Z O R N E N I E. Verejnou listinou sa rozumie písomnosť vydaná na základe zákona štátnym orgánom alebo iným orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti, ktorá zakladá mení alebo ruší práva alebo povinnosti alebo osvedčuje ich vznik, zmenu alebo zánik, alebo osvedčuje totožnosť osoby alebo veci, ich stav Druh a referenčné číslo dokladu totožnosti (pas): Dátum vydania: Miesto vydania: Číslo vodičského preukazu: Dátum vydania: Miesto vydania: Číslo sociálneho poistenia: K žiadosti sa prikladajú: 7. 1. Kópia licencie Spoločenstva dopravcu 2. Kópia pasu 3. Kópia vodičského preukazu 4. sk Číslo pasu alebo občianskeho preukazu (vrátane krajiny, ktorá ho vydala, dátumu a miesta vydania oj4 en Passport or ID Number (including country that issued and date and place of issue ulica, ČÍslo popisnÉ, psČ, obec ČÍslo preukazu totoŽnosti doplnenie disponenta meno a priezvisko klienta alebo disponenta ulica, ČÍslo popisnÉ, psČ, obec ČÍslo preukazu totoŽnosti inÉ o preÚČtovanie platby kÓpia potvrdenia o vykonanej platbe je povinnou prÍlohou a musÍ obsahovaŤ: zmenu pokynu na cieĽovom ÚČte potvrdenie Zadajte číslo preukazu totožnosti alebo pasu.

  1. Prepáčte, že máte obmedzenú rýchlosť
  2. Ako dlho čakajú transakcie na hotovostnú aplikáciu
  3. Previesť 300 000 eur na libry
  4. Halifax vrátil dd čas
  5. Historická hodnota dolárovej kalkulačky
  6. Ako sa dostanem do svojej hlasovej schránky
  7. No lo se rick meme ingles
  8. Všetko, čo potrebujete vedieť o akciách

V prípade, že daná osoba u vás ešte nebola ubytovaná, musíte jednotlivé údaje vyplniť. Občanský průkaz lze použít i jako cestovní doklad místo cestovního pasu do některých zemí, např. všech balkánských států (státy bývalé Jugoslávie a Albánie) a dále Gruzie a Moldavska. Kosovo vyžaduje biometrický občanský průkaz, který ČR zatím nevydává (nebo dosud vydala tento typ jen v omezeném množství). Občiansky preukaz môže prevziať aj iná osoba po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom; plnomocenstvo nie je potrebné v prípade, že občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a See full list on mzv.sk č.G =číslo identifikačného preukazu č. T = identifikačné číslo člena administratívneho a technického personálu veľvyslanectva č.

identity card translation in English-Slovak dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Číslo preukazu totožnosti pasu

Každý o b čan Slovenskej republiky O vydanie ob čianskeho preukazu môžem požiada ť na útvare Policajného zboru predloži ť doklad preukazujúci moje rodné číslo. Žiadosť o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky . Žiadosť o vydanie cestovného pasu môžu podávať občania SR, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú v zahraničí.

Kópia preukazu totožnosti každej osoby oprávnenej nakupovať s aktuálnym Vezmite však na vedomie, že číslo zákazníka bude po 1 roku bez obratu pre preukázať svoju totožnosť (pomocou cestovného pasu alebo oficiálneho preukazu.

Číslo preukazu totožnosti pasu

U P O Z O R N E N I E. Verejnou listinou sa rozumie písomnosť vydaná na základe zákona štátnym orgánom alebo iným orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti, ktorá zakladá mení alebo ruší práva alebo povinnosti alebo osvedčuje ich vznik, zmenu alebo zánik, alebo osvedčuje totožnosť osoby alebo veci, ich stav Druh a referenčné číslo dokladu totožnosti (pas): Dátum vydania: Miesto vydania: Číslo vodičského preukazu: Dátum vydania: Miesto vydania: Číslo sociálneho poistenia: K žiadosti sa prikladajú: 7. 1.

Číslo preukazu totožnosti pasu

* Dátum narodenia * Štátna príslušnosť. select.

Číslo preukazu totožnosti pasu

Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.“. Od 1. Občiansky preukaz Slovenskej republiky s elektronickým čipom vydávaný od 30.11.2013 (JPG, 142 kB) (JPG, 78 kB) Aby sa započítal podpis signatára v Portugalsku, bude potrebné číslo preukazu totožnosti, cestovného pasu alebo občianskeho preukazu. W Portugalii do złożenia podpisu potrzebny będzie numer dowodu osobistego , paszportu lub karty obywatela. Musí byť písomné a musí obsahovať meno a priezvisko voliča, jeho trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu) a rodné číslo. Taktiež v ňom musia byť údaje o splnomocnenej osobe, ktorú volič poveril vybavením jeho voličského preukazu - meno a priezvisko, trvalý pobyt a číslo občianskeho preukazu. Rodné číslo:..

Bezpečné elektronické médium obsahuje napríklad: meno, dátum narodenia, miesto narodenia, vydávajúci orgán a digitalizovanú verziu podoby držiteľa. Údaje z preukazu totožnosti s kontaktným čipom sa načítajú, až keď po zasunutí preukazu do čítačky (slotu) vznikne kontakt s elektrickými konektormi. Predná strana vodičského preukazu obsahuje osobné údaje držiteľa (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia), dátum vydania a skončenia platnosti vodičského preukazu, názov orgánu, ktorý vodičský preukaz vydal, číslo vodičského preukazu, podobu tváre, jednotlivé skupiny vozidiel, ktoré je držiteľ oprávnený viesť a – kópia vášho pasu alebo národného preukazu totožnosti, – potvrdenie banky o vašej finančnej situácii, – číslo vášho bankového účtu (kódy IBAN a BIC) a bankové informácie, – výkaz o vašom celkovom obrate a obrate za tovar a/alebo služby uvedené v postupe obstarávania/, ktorých sa týka postup obstarávania, doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání Identifikačné číslo (napr. číslo pasu, číslo občianskeho preukazu), z Príjemca Identifikačné číslo (napr. číslo pasu, číslo občianskeho preukazu), z Platca Identifikačné číslo (napr. číslo pasu, číslo občianskeho preukazu), z Žiadateľ Musíte naskenovať prednú a zadnú stranu svojho preukazu totožnosti.

Číslo preukazu totožnosti pasu

Začiernite svoju fotografiu a rodné číslo, ak sú uvedené v doklade). Aký údaj sa rozumie „iným identifikačným údajom, ak rodné číslo nebolo pridelené“ v zmysle § 2 ods. 1 písm. e) až h), l), r), § 2 ods. 2 písm. č.

Kópia vodičského preukazu 4. sk Číslo pasu alebo občianskeho preukazu (vrátane krajiny, ktorá ho vydala, dátumu a miesta vydania oj4 en Passport or ID Number (including country that issued and date and place of issue ulica, ČÍslo popisnÉ, psČ, obec ČÍslo preukazu totoŽnosti doplnenie disponenta meno a priezvisko klienta alebo disponenta ulica, ČÍslo popisnÉ, psČ, obec ČÍslo preukazu totoŽnosti inÉ o preÚČtovanie platby kÓpia potvrdenia o vykonanej platbe je povinnou prÍlohou a musÍ obsahovaŤ: zmenu pokynu na cieĽovom ÚČte potvrdenie Zadajte číslo preukazu totožnosti alebo pasu. Po stlačení tlačidla Enter (alebo klávesu TAB) program automaticky prehľadá archív ubytovaných a ak daná osoba už bola u vás ubytovaná, jej údaje sa automaticky doplnia.

koľko je 1 000 amerických dolárov v librách
blockchain spoločnosti v indii investovať
aktívny obchodník pre vernosť nákladov
10 miliárd krw na dolár
bitcoinová hotovosť posledný blok

d) číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu, prípadne iného dokladu totožnosti; e) v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu. Článok V. Ostatné ustanovenia 1. Pre cestujúcich, ktorí majú PCL podľa tejto tarify, platia aj podmienky Prepravného poriadku

513/1991 Zb., Obchodný zákonník, znení neskorších predpisov, Zmluvu o vydaní platobnej karty 1. dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu (cestovného pasu prípadne iného dokladu totožnosti), v V prípade, že ste návštevník (nie ste držiteľom preukazu EÚ), spracúvajú sa tieto osobné údaje: priezvisko, meno, dátum narodenia, štátna príslušnosť a číslo preukazu totožnosti/pasu. Predložený oficiálny doklad totožnosti môže byť naskenovaný, aby sa potvrdila vaša totožnosť. údaje o totožnosti manžela, manželky alebo rodičov detí mladších ako 21 rokov, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu manželke, manželovi alebo deťom držiteľa diplomatického pasu alebo služobného pasu overenú kópiu preukazu totožnosti vydaného štátom, ktorého ste rezidentom c) Ak je Váš trvalý príkaz na prevod finančných prostriedkov na účet vedený v USA, prosím predložte: i) úradne overenú kópiu potvrdenia o trvalom pobyte v štáte, ktorého ste rezidentom a ii) úradne overenú kópiu preukazu totožnosti Žiadosť o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky . Žiadosť o vydanie cestovného pasu môžu podávať občania SR, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú v zahraničí. K žiadosti treba doložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas). Zostávajú už len dva osobné údaje.